ulla korpela

Ulla Korpela
Ulla Korpela

Maisema | 53x42 cm Monotypia, kehystetty 2020. Hinta 195 €. Taidelainalla 60 €/ kk.

Ulla Korpela
Ulla Korpela

Tuki | 24x33 cm Monotypia, kehystetty 2020. Hinta 125 €. Taidelainalla 60 €/ kk.